20180407_095436 20180407_095450 IMG_5711 IMG_5712 received_10209203646648309

Predstavili smo se na međunarodnom kongresu edukacijskih rehablilitatora u Primoštenu, 5.-7. travnja 2018. godine.